วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2552

โปสเตอร์รณรงค์แยกขยะ
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้นปกวิดีโอรณรงค์แยกขยะ